Papegojstoppade berguvstapas eftertänksamt kombinerade med nyfrälsta sillpupiller och finkrossade pingvinrullar.

Vad är klockan om en kvart? Ge mig ett nytt matförslag! .